شعبه های باغ میوه ایرانی

باغ میوه ایرانی شعبه اکباتان
شعبه اکباتان
شعبه باغ فیض
باغ میوه شعبه چیتگر
شعبه چیتگر

حراج هفته باغ میوه ایرانی

کیوی تو سرخ

کیوی

توت فرنگی

توت فرنگی

سیب

انگور