خرید میوه در حیدرخانی | میوه فروشی حیدرخانی

فروشگاه باغ میوه ایرانی شعبه حیدرخانی (شرق تهران)

رسالت، خیابان شهید حیدرخانی، پلاک ۳۷
call

۰۲۱-۷۷۱۳۴۹۹۵           
۰۲۱-۷۷۰۹۱۵۹۵           
۰۲۱-۷۷۱۳۵۰۵۸           

خرید میوه در حیدرخانی | میوه فروشی حیدرخانی
فهرست