4 شعبه فعال فرانچایز

تسهیلات راه اندازی و تجهیز فروشگاه

مدیریت موجودی هوشمند و آنلاین

طرح های تشویقی ارتقا فروش

مزیت دریافت نمایندگی

با همراهی و پشتیبانی فروشگاه های زنجیره ای باغ میوه ایرانی دیگر لازم نیست چرخِ کسب و کار را دوباره اختراع کرد.

مشاوره جهت اخذ نمایندگی

مالک

 

تایید

اجاره

 

تایید